Dag van het gedrag 2020

24 november online editie

Welkom

Welkom terug bij de Dag van het gedrag 2020
Programma
09.00 - 09.30
Muzikale ontvangst
09.30 - 09.45
Welkom door dagvoorzitter: Gert-Jan de Maagd
09.45 - 10.30
 
Keynote Reint Jan Renes:
Radicale gedragsverandering?
10.30 - 11.00
 
 
 
Paneldiscussie:
Gedragskennis in het heetst van de strijd
Reint Jan Renes, Lidewijde Ongering, Talitha Muusse & Will Tiemeijer
11.00 - 11.15
Pauze
11.15 - 11.55
 
Deelsessie ronde I:
interactieve workshops, presentaties en lezingen
11.55 - 12.15
Pauze
12.15 - 12.55
 
Deelsessieronde II:
interactieve workshops, presentaties en lezingen
12.55 - 13.00
Live Wrap up
13.00 - 13.30
Meet the speaker
Muzikale ontvangst
Welkom door dagvoorzitter: Gert-Jan de Maagd
Keynote Reint Jan Renes:
Radicale gedragsverandering?
Paneldiscussie:
Gedragskennis in het heetst van de strijd
Reint Jan Renes, Lidewijde Ongering, Talitha Muusse & Will Tiemeijer
Pauze
Deelsessie ronde I:
interactieve workshops, presentaties en lezingen
Pauze
Deelsessieronde II:
interactieve workshops, presentaties en lezingen
Live Wrap up
Meet the speaker

1. Kies je sessie ronde 1

Deelsessie ronde I – 11.15-11.55 uur
Hieronder vind je de dertien workshops, presentaties en lezingen die in ronde 1 plaats hebben gevonden. Klik op bekijk video om, indien beschikbaar, de sessie terug te kijken.

1.
Kunst voor gedragsverandering
Spreker(s):
Josefine Geiger
Merel Smitt
Thema:
 • Kunst
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

In deze workshop willen Merel Smitt en Josefine Geiger laten zien dat kunst niet alleen ‘het kijken naar’ een Rembrandt of Rietveld in een museum is, maar dat het vooral over het ‘doen’ en het ‘ervaren’ gaat. Kunst heeft een sterk symbolisch en emotioneel karakter waardoor het in staat is een boodschap op een unieke en impactvolle manier over te brengen. Het kan iets losmaken waardoor mensen vervolgens bereid zijn op het eigen gedrag te reflecteren en hun gedrag te veranderen. Kunst kan mensen aantrekken en prikkelen maar is vooral in staat mensen aan te zetten tot nadenken over de eigen positie in de wereld. Ze willen de deelnemers de kracht van kunst zelf laten ervaren om vervolgens de resultaten van de kunstprojecten in de context van gedragsverandering met hen te delen.

2.
Hoe neem je de beste persoon aan voor de baan? (En niet degene die het meest op jou lijkt)
Spreker(s):
Peter Franx
Marina Lacroix
Thema:
 • Beleid
  /
 • Sociaal domein
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

De meeste werkgevers willen geen onderscheid maken naar afkomst. Toch laten de cijfers zien dat dat in sollicitatieprocedures – al dan niet bewust – wél gebeurt. In de pilot Nudging in Werving en Selectie passen ongeveer twintig werkgevers nudges toe, die hen helpen het selectieproces te objectiveren. Het ministerie van Sociale Zaken en TNO brengen met hen in kaart wat écht werkt om gelijke kansen te bevorderen. Spoiler: radicale verandering is in enkele maanden

3.
Covid 19 in Nederland: Zwarte zwaan of voorspelbare verrassing? Een gedragseconomische beleidsanalyse
Spreker(s):
Henriëtte Prast
Thema:
 • Covid-19
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio

Wetenschappelijke artikelen over Covid-19 vanuit gedragseconomisch perspectief richten zich met name op de vraag hoe het gedrag van burgers is te verklaren en beïnvloeden (Sunstein, 2020a, b; Jordan, 2020; Haushofer en Metcalf, 2020; Soofi, Najafi, en Karami-Matin, 2020). Deze sessie staat stil bij een andere vraag, namelijk hoe met behulp van gedragseconomie de houding van beleidsverantwoordelijken in de aanloop naar Covid-19 te verklaren is. Het beantwoorden van deze vraag is van belang voor de toekomst: hoe is de kans op een volgende pandemie te verkleinen of kan er de schade ervan worden beperkt? Uitspraken van beleidsverantwoordelijken worden geduid met behulp van een aantal cognitieve biases

4.
Your Personal Cyber Security Assistant
Spreker(s):
Maaike Roelofs
Heather Young
Diederik van Luijk
Thema:
 • Cyberveiligheid
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio

Hoe goed IT-systemen technisch ook beveiligd zijn, cyberincidenten door menselijk gedrag zijn niet uit te sluiten. Bewustwordingsprogramma’s en trainingen om medewerkers te informeren over cyberrisico’s en hoe daarmee om te gaan laten helaas in de praktijk vaak niet het beoogde effect zien.

Effectiever lijkt het faciliteren van cyberveilig gedrag. Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren.

TNO heeft daartoe een prototype van de Cyber Security Assistant (CSA) ontwikkeld, om op een gestructureerde manier het analyse- en ontwerpproces om tot passende interventies te komen, te ondersteunen.

De Cyber Security Assistent is bedoeld voor iedereen die zich binnen zijn/haar organisatie bezighoudt met het verbeteren, handhaven en monitoren van de cybersecurity.

In deze deelsessie wordt een korte presentatie gegeven over het gedachtegoed achter de CSA en we gaan op een interactieve manier aan slag met de CSA.

5.
Radicale impact van pensioennudges
Spreker(s):
Wilte Zijlstra
Thema:
 • Sociaal domein
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio

In het vernieuwde pensioenstelsel lijkt er meer ruimte voor keuzes voor werknemers. Uit de gedragseconomie weten we dat hoe een keuze wordt aangeboden, grote invloed kan hebben op wat iemand kiest. Zeker voor een onderwerp als pensioen dat veel mensen complex en ver-van-hun-bed vinden, lijkt de keuzearchitectuur veel invloed te kunnen hebben.

In een serie van online keuze-experimenten, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) samen met wetenschappers onderzoek naar pensioenkeuzes. Vrije keuze door pensioendeelnemer gaat vaak niet vanzelf goed en leidt niet altijd tot de economisch meest optimale uitkomsten. En kleine nudges zoals het bolletje van de digitale keuze (○) al aanvinken (●) hebben radicale impact op de keuzes die mensen voor hun pensioen maken. Pensioenuitvoerders staan voor de uitdaging verantwoord te sturen in hoe ze de keuzes binnen het nieuwe pensioenstelsel gaan aanbieden.

6.
Transities versnellen met gedragsinzichten – NWO programma Transities en Gedrag
Spreker(s):
Janneke van Kersen
Vincent Van Doninck
Thema:
 • (nieuwe) Vakkennis
  /
 • Duurzaamheid
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Het NWO onderzoeksprogramma ‘Transities en Gedrag’ omvat twaalf recent gestarte onderzoeken die zich richten op gedrag en gedragsverandering die transities mogelijk maken en versnellen. Onderzoekers werken daarin nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. In het eerste deel van de sessie zal NWO het programma en de onderliggende projecten presenteren. Zo kom je er snel achter welke projecten over mobiliteit, voedsel, bouw, gezondheid voor jou de moeite waard zijn om de komende vijf jaar – de looptijd van het onderzoek – in de gaten te houden. In het tweede deel is er de gelegenheid om met een aantal onderzoekers in gesprek te gaan en wellicht ook om samen op zoek gaan naar aanknopingspunten voor samenwerking.

Subsessie 1 Julia Ossokina

Subsessie 2: Nikita Sharda

Subsessie 3: Rob van der Heijden

7.
Het kauwgomexperiment: van Bekkie naar Bakkie
Spreker(s):
Maja Valstar
Noor Berkman
Kirsten Ruitenburg
Thema:
 • Beleid
  /
 • Communicatie
  /
 • Duurzaamheid
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio

In deze sessie vertellen we meer over het ‘kauwgom experiment’, waar we met gedragsonderzoek in korte tijd een effectieve interventie hebben opgezet: ‘van Bekkie naar Bakkie’. We zorgden voor 81% minder kauwgom op straat. Benieuwd hoe we dit gedaan hebben? Volg dan deze sessie!

Tijdens de presentatie nemen we u mee in de opzet van dit gedragsexperiment, de gedragsfactoren, de gedragsinterventies en de resultaten. We lichten de lessons learned toe en het vervolgtraject met de Toolkit, waarmee gemeenten aan de slag kunnen.

Aan het eind gaan we graag in op vragen over het experiment. Ook willen we in gesprek over de wijze waarop goede resultaten uit gedragsonderzoek verder gebracht kunnen worden, zodat ook andere partijen (zoals gemeenten) de inzichten benutten.

8.
Gedragspilot: stimuleren van bezoek aan kringloopwinkels
Spreker(s):
Stefan van der Wal
Luuk Bos
Thema:
 • Beleid
  /
 • Duurzaamheid
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Er wordt in Nederland wel eens gesproken over de “wegwerpmaatschappij”. We gebruiken producten voor korte duur, onderhouden of repareren producten nauwelijks en danken ze af als we er zelf geen behoefte meer aan hebben. Kringloopwinkels verlagen de milieubelasting door deze producten een tweede leven te geven. In een presentatie nemen we aanwezigen mee in een gedragspilot die zich richtte op het stimuleren van bezoeken aan kringloopwinkels. We trappen af met de analysefase waarin we onze keuze voor de doelgroep en doelgedragingen bespreken. Vervolgens vertellen we over het ‘psychologische landschap’ van deze doelgroep voor het bezoeken van kringloopwinkels. Dit vormde het fundament waar onze interventie zich op richtte. Na een toelichting van de onderzoeksopzet sluiten we af met de resultaten van de pilot. We vertellen over de kanttekeningen bij de resultaten en tonen welke conclusies we wel en niet kunnen trekken.

9.
Impact COVID-19 op duurzame en gezonde voedselkeuzes: hoe zorgen we dat nieuwe goede gewoontes behouden blijven?
Spreker(s):
Marleen Onwezen
Muriel Verain
Joris Galama
Carolien de Lauwere
Machiel Reinders
Thema:
 • Covid-19
  /
 • Duurzaamheid
  /
 • Gezondheid
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio

In deze deelsessie zullen 5 verschillende pitches samen een beeld geven van de impact van COVID-19 op onze voedselkeuzes, en aangrijpingspunten geven hoe we goede gewoontes kunnen laten beklijven. [Introductie; Marleen].

De volgende vijf vragen staan centraal:

 • Welke veranderingen in eetpatronen zien we? Zijn we bijvoorbeeld meer of minder gezond en duurzaam gaan eten?
 • Waarom zijn mensen anders gaan eten? Denken mensen zelf dat ze anders zijn gaan eten en waarom.
 • Wat is de impact op voedingspatronen en de waardering van ons voedselsysteem? Zorgt COVID-19 voor een verandering in onze voedingspatronen en hoe we aankijken tegen de agri & foodsector?
 • Wat is de impact op aankoopkanalen. Zijn meer consumenten gebruik gaan maken van verschillende aankoopkanalen zoals boerderijwinkels en waarom? (interviews met primaire producenten; Carolien].
 • Wat is de impact op horeca en out of home? In hoeverre heeft COVID-19 geleid tot ander eetgedrag in restaurants en wat is daarbij de rol van duurzaamheid en gezondheid? [Machiel].

 

10.
Hoe kunnen nudges (oud-)studenten financieel gezonder maken? Ontdek het in onze drie recente successen.
Spreker(s):
Marc van der Steeg
Karin Bongers
Thema:
 • Financieel gedrag
  /
 • Onderwijs
  /
 • Onderzoek
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

GEEN OPNAME BESCHIKBAAR

DUO en OCW zijn samen al een aantal jaar bezig met het toepassen van gedragsinzichten om studenten en oud-studenten een duwtje in de gewenste richting te geven. In deze sessie laten we de resultaten zien van drie recente gedragsprojecten. Het eerste project richt zich op het voorkomen en wegwerken van betalingsachterstanden bij MBO-studenten ten aanzien van hun lesgeld. Het tweede project heeft tot doel oud-studenten, die hun studieschuld moeten aflossen en gebruik maken van de draagkrachtregeling en een partner hebben, melding te laten maken van hun partner. Dit omdat het partnerinkomen meetelt bij het bepalen van hun draagkracht. In het derde project kijken we in hoeverre het weghalen van het maximale leenbedrag naast het invulveld waar studenten een keuze maken voor een leenbedrag uitmaakt voor hun uiteindelijke leengedrag. De sessie sluit af met enkele geleerde lessen en tips voor degenen die zelf met gedragsprojecten bezig zijn of daarin geïnteresseerd zijn.

11.
Radicaal ander toezicht
Spreker(s):
Ruth Gonschorrek
Marloes Heijnen
Judith Roumen
Thema:
 • (nieuwe) Vakkennis
  /
 • Organisatie
  /
 • Toezicht
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio

GEEN OPNAME BESCHIKBAAR

Hoe kan je regelovertreding voorkomen in plaats van reactief handhaven?
De klassieke benadering van toezicht is veelal reactief. Zodra een overtreding wordt ontdekt, kan hierop gehandhaafd worden. De aanname die hieronder ligt is dat handhaving een preventieve werking heeft: als andere bedrijven zien dat er gehandhaafd wordt, zullen zij ook eerder geneigd zijn om na te leven. In deze presentatie zal de ACM laten zien hoe de aandacht voor cultuur en compliance een goede aanvulling kan zijn op het klassieke toezicht.

We hebben bij een viertal grote Nederlandse organisaties in kaart gebracht in hoeverre de cultuur en compliance maatregelen een goede voedingsbodem zijn voor het naleven van de regels. Wat blijken bepalende culturele factoren als het gaat om naleefgedrag van bedrijven?

In deze presentatie kijken we naar: welke succesvolle voorbeelden zijn er op het gebied van compliance? Maar ook: wat zijn veelvoorkomende valkuilen op het gebied van compliance?

12.
Daderpreventie bij cybercrime: focus op de gedragsfactoren die een rol spelen op het pad naar cybercrime
Spreker(s):
Lieske Zonderland
Noortje Bouma
Thema:
 • Cyberveiligheid
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

GEEN OPNAME BESCHIKBAAR

Kruip in de huid van de cyber COPS en verrijk jouw gedragskennis met de gedragsfactoren die de ontwikkeling van cybercrime beïnvloeden.

Een gedragsspecialist en een sociaal psycholoog / communicatieadviseur, werkzaam binnen de Cyber Offender Prevention Squad (COPS), laten zien hoe cybercrime tegengegaan wordt.

We ontrafelen de gedragsfactoren die invloed hebben op het pad van individuen naar de cybercriminaliteit. Dit doen we aan de hand van verschillende modellen, zoals het Behavior Change Model en het Situational Crime Prevention Model. Ook gebruiken we inzichten uit andere landen, zoals het Britse Pathway Model.

We laten zien hoe we op basis van invloedrijke gedragsfactoren preventieve gedragsinterventies vormgeven. Daarnaast ontwikkelen we bestrijdingscommunicatie op basis van gedragsinzichten.

Onze inzichten zijn bruikbaar voor verschillende onderwerpen. We verkennen met jullie als deelnemers hoe je onze kansrijke gedragsfactoren kunt toepassen in je eigen werkzaamheden.

13.
Keuzehulp gedragsinterventies veilig en gezond werken
Spreker(s):
Maartje Bakhuys Roozeboom
Jenny Huijs
Thema:
 • Gezondheid
  /
 • Onderzoek
  /
 • Sociaal domein
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

De blootstelling van werknemers aan gezondheid- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer vormt al jaren een groot probleem. Om meer impact te maken met interventies is het nodig om meer gebruik te maken van bestaande gedragsinzichten en kennis over werkende elementen van interventies. Een systematische en participatieve aanpak is van groot belang bij de ontwikkeling en implementatie van interventies. Maar dit is niet eenvoudig. Er is behoefte aan praktische ondersteuning.

TNO werkt daarom binnen het Programma Gedrag aan een digitale keuzehulp voor interventieontwikkelaars, bedrijven en beleidsmakers. Deze tool, gebaseerd op Intervention Mapping en toegespitst op het domein arbeid, ondersteunt hen bij het ontwikkelen, implementeren en borgen van interventies gericht op veilig en gezond werken. In deze sessie willen we deelnemers kennis laten maken met de tool en samen met hen in discussie over de toepassing eventueel ook binnen andere domeinen.

2. Kies je sessie ronde 2

Deelsessie ronde 2 – 12.15-12.55 uur
Hieronder vind je de dertien workshops, presentaties en lezingen die in ronde 2 plaats hebben gevonden. Klik op bekijk video om, indien beschikbaar, de sessie terug te kijken.

1.
Motivatie voor gedragsverandering: hoe beweeg je mensen naar gezond(er) eetgedrag
Spreker(s):
Juul Coumans
Madelinde Daane – van der Houwen
Thema:
 • Gezondheid
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Motivatie is een zeer belangrijk begrip binnen gedragsverandering. In deze deelsessie staan daarom kennis uit de gezondheidspsychologie, Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2008) en motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2013) centraal.
We gaan in op lopend onderzoek van een online, op maat gemaakte, interventie om mensen te motiveren gezond(er) te eten.
Deelnemers aan deze sessie krijgen inzicht in hoe de behoefte aan competentie, autonomie en verbondenheid wordt gebruikt bij de ontwikkeling van deze digitale gedragsinterventie. We vertellen hoe de stadia en de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering hierbij tevens als handvaten dienen. De complexiteit van (eet)gedrag is nog niet uitgekristalliseerd. Een ingrijpende hervorming van eetgedrag is voor de algehele volksgezondheid noodzakelijk. Het meerjarig onderzoek is nog niet afgerond maar we delen alvast bruikbare inzichten en suggesties die breder inzetbaar zijn dan alleen eetgedrag.

2.
Klimaatbewust gedrag van huiseigenaren – gemak, geld of normen?
Spreker(s):
Ernst Haijtink
Jantsje Mol
Thema:
 • Beleid
  /
 • Duurzaamheid
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Uit onderzoek blijkt dat er veel obstakels zijn die klimaatbewust gedrag in de weg staan. Hoe kunnen we klimaatbewust gedrag het beste sturen? In deze sessie wordt eerst kort de theoretische kant belicht. Daarna zullen we de resultaten van verschillende onderzoeken presenteren, waarin lab- en veldexperimenten zijn gebruikt om te testen hoe bepaalde prikkels klimaatbewust gedrag kunnen stimuleren. Als afsluiting zullen beide sprekers reflecteren op de vraag; waar en hoe werken wetenschap en beleid op dit thema het beste samen?

3.
Een Doenvermogentoets: Hoe maak je processen en beleid ‘Doenbaar’ voor klanten?
Spreker(s):
Arne Meeldijk
Michiel Kuik
Thema:
 • (nieuwe) Vakkennis
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Doenvermogen is inmiddels een bekend begrip binnen de overheid en er is overeenstemming dat de uitvoering van overheidsbeleid doenbaarder kan en moet.

Binnen deze deelsessie behandelen we de systematische aanpak die UWV hanteert om haar dienstverlening doenlijker te maken voor haar ‘klanten’. We vertellen je over het 2-jarig kennisprogramma waarin (1) een doenvermogentoets wordt ontwikkeld om de doenbaarheid van processen in kaart te brengen en (2) de systematische aanpak om alle bestaande klantprocessen te inventariseren en te toetsen op doenbaarheid.

Hiernaast is UWV begonnen om een praktische doenvermogentoets voor beleid te ontwikkelen en nemen we je mee met de stappen die hierin gezet zijn.

Met deze sessie hopen we medewerkers van andere organisaties te kunnen inspireren hoe het gedachtegoed van doenvermogen vertaald kan worden naar praktische verbeteringen in overheidscommunicatie, dienstverlening en beleid.

4.
Hoe kunnen we terugvorderingen voorkomen? Een andere kijk op de kinderopvangtoeslag
Spreker(s):
Lili Chu
Kaj Bots
Thema:
 • Financieel gedrag
  /
 • Sociaal domein
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

GEEN OPNAME BESCHIKBAAR

De kinderopvangtoeslag is veelvuldig in het nieuws. Zo moeten veel ouders hun toeslag (deels) terugbetalen, omdat bijvoorbeeld hun inkomen toch niet goed ingeschat bleek te zijn. Als iets verandert in de situatie van ouders dan moeten ze deze wijzigingen zelf doorgeven aan de Belastingdienst. Een aanzienlijk deel van de ouders die gebruikmaken van kinderopvangtoeslag doet dit echter niet (op tijd) en krijgt daardoor te maken met terugvorderingen en nabetalingen met soms een grote financiële last en betalingsproblemen als gevolg.

Tijdens deze deelsessie nemen we jullie mee in het onderzoek naar de oorzaken en beïnvloedende factoren van het gedrag van ouders. Van een uitgebreide klantreisanalyse tot een vragenlijst onder ouders. Hoe keken we vanuit een gedragsperspectief naar het systeem van de kinderopvangtoeslag en welke gedragsinterventies ontwikkelden we? Daarnaast vertellen we wat gedragsinzichten toevoegen aan de analyse van het toeslagensysteem. Hoe pak je zo’n gedragsanalyse aan? En hoe kunnen we op basis van gedragsinzichten het huidige systeem verbeteren?

5.
Verbeteren afvalscheiding in de hoogbouw
Spreker(s):
Gijs Langeveld
Addie Weenk
Thema:
 • (nieuwe) Vakkennis
  /
 • Beleid
  /
 • Onderzoek
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Om de ambitieuze doelen voor de recycling van huishoudelijk afval te kunnen halen in NL, is het noodzakelijk de afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Hoe krijgen we die inwoners zover? In 2014 namen zes grote gemeenten het voortouw om daar achter te komen. Na een omvangrijke voorstudie is gestart met de basis op orde te brengen in de zes pilot gebieden. Deze varieerden van 450 tot 4300 woningen. Daarna zijn 10 interventies getest, zoals attitude beïnvloeding, facilitering binnenshuis, social modeling en feedback. Dit leverde prachtige en wetenschappelijke onderbouwde resultaten die we in de sessie met genoegen uit de doeken zullen doen.

6.
Consumentengedrag en kringlooplandbouw: gedragsanalyse van een mikadospel
Spreker(s):
Eva van den Broek
Charlotte Wennekers
Thema:
 • Beleid
  /
 • Communicatie
  /
 • Duurzaamheid
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Wat kan consumenten aanzetten tot het kopen van duurzame producten uit kringlooplandbouw? De consument is een centrale speler in het voedselsysteem, maar ook een speelbal van de omgeving.
In deze sessie bespreken we in 15 minuten een nieuwe methodiek: ‘fuzzy cognitive mapping’. Daarmee hebben gedrags- en voedselketenexperts het dynamische systeem van de voedselketen geschetst.
Met de deelnemers bediscussiëren we de methode, de resultaten van de casus en de bruikbaarheid ervan voor beleid en communicatie. We beschrijven consumentengedrag als ‘zelfversterkend’: als een mikadospel. Wanneer je één stokje in beweging brengt, beweegt het hele systeem.
In het tweede deel van de sessie gaan we in discussie met de deelnemers over de meest kansrijke routes om consumentengedrag te veranderen: door in te zetten op normalisatie of transparantie (of allebei tegelijkertijd).

Gedrag kan veranderingen versnellen of juist tegenhouden. Onze aanpak gaat verder dan een stand alone gedragsanalyse en toont de grote samenhang tussen gedragsaspecten en beleidskeuzes.

7.
Gedrag van Gedragswetenschappers
Spreker(s):
Else Zantinge
Jolanda Keijsers
Thema:
 • Covid-19
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Gedrag speelt eigenlijk altijd en overal een rol. Maar het lukt ons als gedragswetenschappers tot nu toe niet altijd om daar de aandacht voor te krijgen die het verdient in de zoektocht naar oplossingen voor beleidsvraagstukken. Bij de pandemie lukt dat steeds beter.
Wat maakt dat ten tijde van de huidige pandemie het gedragsaspect op het vizier van de besluitvormers en politiek is gekomen? Uiteraard de levens die bedreigd werden en worden door het virus, het ontbreken van een vaccin en de statuur en adviserende rol van het RIVM richting de overheid. Maar dat was en is het niet alleen. Wat kunnen we leren van de afgelopen periode over ons eigen gedrag dat mede maakte dat we impactvol kunnen zijn?
De workshop start met een compacte en uitdagende reflectie vanuit de RIVM Corona GedragsUnit en VWS op deze vraag. Vervolgens gaan we aan de hand van stellingen de discussie aan met de deelnemers. Na afloop van de workshop hebben we zicht op de lessons learned en de implicaties voor ons eigen gedrag dat nodig is om in de toekomst het gedragsaspect bij beleidsvraagstukken op de kaart te houden.

8.
Het meten van gedrag en voorkeuren tijdens Corona; leer uw stakeholders en uzelf beter te begrijpen
Spreker(s):
Marike Knoef
Jona Linde
Jorgo Goossens
Paul Bokern
Thema:
 • Covid-19
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio Bekijk Bio

Hoe heeft de COVID-19 pandemie de voorkeuren en beslissingen van mensen beïnvloed?

Of het nu gaat om investeren, (on)gezond eten, of het gehoorzamen van Coronaregels, risico- tijds- en sociale voorkeuren liggen ten grondslag aan al onze beslissingen. Kennis over de onderliggende voorkeuren van stakeholders is daarom essentieel om de gevolgen van beleid te voorspellen en te begrijpen. Samen brainstormen we over de rol van voorkeuren bij (maatschappelijke) thema’s die onze deelnemers bezighouden.

We presenteren twee projecten waarin wij voorkeuren hebben gemeten voor en tijdens de COVID-19 crisis. We meten live uw voorkeuren en we vergelijken deze met onze twee datasets, ter illustratie van onze methodes. Voortbouwend op de eerdere brainstorm bespreken we de implicaties van onze resultaten voor de vraagstukken waar de deelnemers aan werken.

In deze sessie leert u over het belang van voorkeuren, hoe ze te meten, uw eigen voorkeuren en de impact van COVID-19.

9.
De rol van sociale invloed in de keuzes van jongeren
Spreker(s):
Wouter van den Bos
Thema:
 • (nieuwe) Vakkennis
  /
 • Onderzoek
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio

In deze lezing ga ik in op ons onderzoek naar hoe jongeren beslissingen nemen, en met name hoe zij door anderen beïnvloed worden in hun beslissingen. Wij kijken in ons onderzoek hoe jongeren op zoek gaan naar informatie in een sociale netwerken, een hoe verschillende bronnen van invloed zijn. Bijvoorbeeld hoe belangrijk zijn populaire jongeren (denk bijvoorbeeld aan influencers) vergeleken met vrienden? In ons onderzoek maken we gebruik van een unieke combinatie van sociale netwerk analyses en experimenten. Naast de meest recente experimentele resultaten van onze onderzoeksgroep, zal ik ook dieper in gaan op hersen ontwikkeling, en hoe deze bijdraagt aan het feit dat jongeren mogelijk nog gevoeliger zijn voor sociale invloed dan andere leeftijdsgroepen. Wij delen graag onze resultaten met een groter publiek, en denken ook graag mee over hoe deze relevant kunnen zijn voor implementaties waarbij gedragsveranderingen bij jongeren centraal staat.

10.
De Energy Challenge!
Spreker(s):
Heike Faber
Wieteke Nieuwboer
Thema:
 • Duurzaamheid
  /
 • Gemeente
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Amsterdam staat voor een grote opgave: in 2050 moet de CO2-uitstoot in Amsterdam 95% minder zijn vergeleken met 1990. Niet alleen grote ingrepen in de bouw en industrie zijn nodig, maar iedereen zal een stuk minder energie moeten verbruiken. Echter, niet iedereen kan of wil nu aan de slag met grote energiebesparende maatregelen.
We bedachten daarom de Energy Challenge waarmee we Amsterdamse huishoudens stapsgewijs bij de energietransitie kunnen betrekken. In een game van 30 dagen helpen we hen bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen en energiezuinig gedrag. Via een Whatsappgroep ontvangt elk huishouden tips, opdrachtjes en inzicht in het energieverbruik via een koppeling met de slimme meter. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten rondom gedragsverandering. We hopen dat de deelnemers veel plezier beleven aan de challenge en de smaak te pakken krijgen voor meer duurzame stappen.
Graag presenteren we je onze bevindingen en resultaten van de eerste versie van de Energy Challenge (september 2019), waarin de deelnemers gemiddeld 12% stroom en 21% gas bespaarden.

11.
AlleenSamen: gedragskennis in de communicatie over corona
Spreker(s):
Rita Timmerman
Nick van Gaalen
Thema:
 • Communicatie
  /
 • Covid-19
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Sinds half maart zijn Nick en Rita betrokken bij de communicatie over COVID-19 vanuit de Rijksoverheid. Samen met vele andere collega’s bij DPC hebben ze het NKC (Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie) en de programmadirectie COVID-19 geadviseerd over en ondersteund bij de communicatie, de publiekscampagne AlleenSamen en gedragsinterventies om Corona in Nederland onder controle te krijgen. In deze sessie hoor je hoe het is om in tijden van crisis als adviseur gedragsverandering een steentje bij te dragen aan de communicatie van de maatregelen en de monitoring van de effecten daarvan. We maakten gebruik van ons CASI-instrument, werkten samen met collega’s, onze onderzoekspartners en reclamebureaus. En dat alles in een tempo en op een manier die we een ruim een half jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Onze conclusie: onder druk wordt alles vloeibaar. In deze presentatie delen we onze aanpak, inzichten uit acht maanden onderzoek en leerpunten van het afgelopen jaar.

12.
Maken gedragsinzichten toezicht effectiever? Een experiment in de metaalsector
Spreker(s):
Koen van der Voorn
Hélène Plaggenborg
Thema:
 • Organisatie
  /
 • Sociaal domein
  /
 • Toezicht
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Hoe kun je kennis over gedrag gebruiken tijdens inspecties? En maakt dit het toezicht effectiever? De Inspectie SZW experimenteerde hiermee in de metaalsector om het aantal overtredingen te verlagen. Een deel van de bedrijven kreeg een normale inspectie. Bij de andere bedrijven gingen inspecteurs op pad met verschillende gedragstechnieken. Maar ook vóór en na de inspecties werden gedragsinzichten toegepast. Wil je meer weten over hoe je gedragsinzichten kan gebruiken in het toezicht en ben je benieuwd naar de resultaten van het experiment? Schrijf je dan in voor deze deelsessie!

0 plaatsen beschikbaar
13.
Een BITje meer effect
Spreker(s):
Tony Thoeng
Emmy Mol
Thema:
 • (nieuwe) Vakkennis
  /
 • Beleid
  /
 • Toezicht
  /
 • Uitvoering
  /
Bekijk de video
Bekijk Bio Bekijk Bio

Een sessie voor ervaren gedragsveranderaars uit gedragsteams om ervaringen en tips uit te wisselen.

Veel organisaties hebben een gedragsteam: soms een netwerk, soms een team met full-time gedragsexperts en soms iets daartussen. Zit jij in zo’n gedragsteam? Lees dan snel verder. Als Behavioral Insights Team (BIT) van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) hebben we gemerkt dat het voor ons en collega gedragsteams een uitdaging kan zijn om een plekje te verwerven binnen een grote organisatie. Met vallen en opstaan bereiken we als gedragsteams steeds meer effect. We leren ons te positioneren binnen de organisatie, welke opleidingen relevant zijn om te volgen, hoe we gedragskennis delen binnen de organisatie, hoe we ervoor zorgen dat we ruimte krijgen bij het management, etc.

Omdat er al veel ervaring is opgedaan en er tegelijkertijd nog veel teams zijn die op een aantal punten nog steeds stoeien, organiseren wij vanuit ISZW een netwerksessie waar leden van gedragsteams van harte welkom zijn. We gaan op een leuke interactieve manier ervaringen, best-practices en knelpunten met elkaar uitwisselen. Waar loop jij tegenaan? Op welk project of experiment ben jij trots? Deel jouw vragen en ervaringen! Om te waarborgen dat de sessie voor iedereen nuttig is nemen wij voorafgaand aan de bijeenkomst contact met je op om te kijken welke vragen bij jou leven, zodat de sessie aansluit. De sessie is alleen voor ervaren gedragsveranderaars uit gedragsteams, dus verwacht nuttige ervaringen en tips!

0 plaatsen beschikbaar